Centurion Christelike Laerskool


Info

Contact Info:

Website: https://lscenturion.co.za

Email: finansies@lscenturion.co.za

Telephone: 0126547577

Social Media:

Description:

Centurion Christelike Laerskool is gestig deur ouers wat die noodsaaklikheid van reformatoriese onderwys besef het. Centurion Christelike Laerskool se grondslag is die Bybel as onfeilbare Woord van God en die Drie formuliere van Eenheid soos onderskryf deur die susterskerke.

ProjectsArticles


Displaying 1 to 1 of 1 items on page 1 of 1


Displaying 1 to 1 of 1 items on page 1 of 1