Hoërskool Waterkloof


Info

Contact Info:

Website: http://www.klofies.co.za/

Email: marike.scherman@klofies.co.za

Telephone: 0123470277

Social Media:

Description:

Om die Christelike en Afrikaanse waardes van Hoërskool Waterkloof te bewaar en uit te bou, op só ‘n wyse dat leerders as jong volwassenes in die samelewing volgens potensiaal en vermoë kan presteer en om as opvoedingsinstansie, plaaslik, nasionaal en internasionaal op die voorpunt van opvoedende onderwys te wees.