Affies Klub 100

logo
Fondswerwings Projek
Die doel van hierdie projek is om Affies Klub 100 te help om hulle doelwitte gestel ten opsigte van fondswerwing te bereik.