Tafelgebed  in die restaurant

articleImage
Tafelgebed  in die restaurant
 
Dis nie maklik om in openbare plekke te bid nie. Mens voel selfbewus en selfs skaam. 
Waarom sou dit wees?
 
Jy is 'gewoond' om dit tuis te doen maar nou moet dit agterweë bly omdat jy bang is wat die mense gaan dink. Dis darem laf as ń mens daaraan dink, nie waar nie? 
Wanneer ń mens bid praat jy mos nie met mense nie maar, veral rondom die tafelgebed, dankbaar met wat God voorsien. 
 
Indien enige iets sal ander mense waardering hê vir die feit dat jou Chrsitenskap oral beoefen word. 
 
Ja, ek is ń Christen en bid self enige plek. 
 
Dalk is die dominee bietjie meer gewoond om op vreemde plekke te bid, mag jy sê. Nee, die uitdaging is en bly altyd dieselfde en die versoeking is daar om dit liefs te laat. Wanneer ek mense sien bid vir hul ete maak dit iets los hier binne. Ek wil sommer oorstap en groet en kuier. Daar is ń band tussen ons sonder dat ons eers van mekaar se name en kontekste weet. 
Dis veral wanneer ń pa en ma en kinders hande vat en bid dat my hart roer. Dis buitegeoon mooi. 
 
Christenskap is sigbaar. Sommige mense sê jy moet nie met jou Christenskap te koop loop nie. Ai ek wonder of dit nie ń verskoning is nie. Wereldse mense maak geen geheim van hul oortuigings nie. Geloof is ń openbare aangeleentheid. Troeuens die teks se dat mense Christene se goeie werke sal SIEN en God verheerlik. Ja, stylvol soos Jesus dit sou doen, maar nie skaam nie. Wonder wat doen julle in openbare plekke? 
 
Bid julle ook? 
 
MATTEUS 5:16
Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik
 
MATTEUS 10:32
“Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is
 
Jannie Pelser