Sprinkel sout

articleImage

Kol.4: 6

Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord.

Waar mense is sal daar verskille wees. Dit sou darem ʼn saai en oninteressante wêreld gewees het as ons oor alles saamgestem het. Ons sou ook geen vordering gemaak het nie want verskil van opinie bevat die saad van vordering.

 

Besinning en herbesinning is nodig om die beste uit die lewe te haal. Ongelukkig is ons somtyds effens lomp in ons formulering. Enersyds vanweë die feit dat die saak vir ons erns is. Die passie en emosie wat ons denke onderlê wil verwoord word en dan kom dit in onoordeelkundige uitsprake na vore.

 

Natuurlik moet ons ander mense in ag neem. Dis tog liefde in die praktyk.

 

Hoe neem jy aan die openbare diskoers deel? Maak jou woorde seer en saai dit verdere verdeeldheid en onmin? Wat hoor jou kinders en sien hulle kans vir die lewe as hulle in ag neem wat jy alles kwyt raak oor ons land en sy mense, ons toekoms?

 

Respek moet alle gesprekke onderlê. Alle mense verdien respek.

 

Wie ander minderwaardig behandel of laat voel beledig God. Immers, ons is almal beelddraers van Hom.

 

Ps.15:1-3 (Ou vertaling)

 

HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg?

2 - Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek;

3 - wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie

Groete, Jannie Pelser