Nooi iemand binne!

articleImage

Ek is tans besig met wat ʼn geloofsreis genoem word. Dit is ʼn retraite waarin jy jouself beter leer ken en verstaan. Jy word bewus van groei-areas in jou lewe en kry die toerusting om dit te onderneem.

Ek bly in een van daardie tente wat eintlik lekker luuks en gemaklik is. Dis nie regtig uitkamp nie. Daar is omtrent alles binne wat ʼn mens op ʼn ander plek sou kry. Ek is dankbaar.

Twee dae gelede was dit bitter koud en ek wou dit nie waag om op te staan voordat dit behoorlik lig was nie. Ek het vroeg bewus geraak van ʼn tikkery iewers en nie geweet wat dit is nie totdat ek later sien dis ʼn swaeltjie wat wil inkom. Die kombuisvenster is uiteraard deursigtig en die swaeltjie kan “sien” wat binne aangaan. Dit moet heerlik warm, aantreklik en gemoedelik voorkom as ek nou so uit die swaeltjie se gedagtes probeer praat, onthou dit is bitter koud buite.

Daar is egter ʼn venster wat verhoed dat hy inkom. Hy kan sien, verlang, hoop, wens, droom, filosofeer oor hoe dit hier binne moet voel, maar moet verlief neem dat dit hom nie beskore gaan wees nie.

Dit laat my dink aan die “teologie van uitsluiting” waarmee so baie van ons besig is. Ek gebruik die woord “teologie” opsetlik want ek aanvaar dat ons almal kinders van die Here is en dit opreg met Hom bedoel. Tog kry ons dit op ʼn manier reg om uitsluiting ook by die Here te regverdig.

Ek probeer dink aan Jesus en of Hy ooit iemand uitgesluit het. Ek het ʼn vermoede dat Hy mense konsekwent ingenooi het. Dit was juis die onaansienlikes wat by Hom tuisgekom het.

Hy was self iemand wat uitgesluit was. Dit het tot Sy dood gely.

Ja, Hy was kwaai met die Fariseërs oor hul geveinsdheid en pretensie. Hy was krities teenoor die kerk van die dag, juis vanweë hul dubbele standaarde, arrogansie en hoogmoed, maar Hy het nie uitgesluit nie. Bekering was ‘n oproep en uitnodiging om binne te kom. Die uitnodiging het op sy liefde berus.

Ek wonder of daar iemand is wat nie al uitgesluit gevoel het nie. Dis ʼn aaklige ervaring en jy wens die aarde wil jou insluk. Dit laat jou minderwaardig en tweedehands voel. Ons was wat ons sonde betref uitgesluit van wat Paulus die “heerlikheid van God” noem, maar Jesus het aarde toe gekom en ons kom innooi in sy Koninkryk. (Rom.3:23;6:23)

Dit nie op grond van enige iets wat ons reg gedoen het nie, inteendeel.

Waarom sou ons dit dan so maklik reg kry om mense uit te sluit?

Uitsluiting vind plaas a.g.v. ʼn verskeidenheid redes. Meerderwaardigheid, hoogmoed en arrogansie.

Dis ook ʼn teken van ondankbaarheid want as ons onthou waar God ons kom haal het sou ons anders reageer het.

Vooroordeel, vrees en agterdog speel ook ʼn rol.

Ek het ʼn idee dat ons in Suid-Afrika baie ver sal vorder as ons wat die Gees van Christus het ʼn daadwerklike poging aanwend om ander mense in ons sirkel te verwelkom. Dit mag verskillende dinge vir verskillende mense beteken.

Ek hoor van ʼn wiskundige wat elke dag die Gautrein Sandton toe gebruik. Op die stasie staan ʼn persoon van ander kleur en kultuur wat viool speel. Terwyl almal voortstrompel na hul plek van werk maak die wiskundige ʼn punt daarvan om elke dag vir ʼn paar minute stil te staan en te luister. Dan gooi hy ʼn ietsie in die houer en vertrek na sy dagtaak. Niemand anders hou stil nie. Niemand nooi hom in hul wêreld in nie.

Die jong wiskundige trou toe en vra die violis om die musiek by die onthaal te verskaf. Netjies geklee in ʼn snyerspak en strikdas en nie bewus van waar hy vandaan kom nie is die uitgelese gaste gaande oor die talentvolle jongman. Hulle kan nie uitgepraat raak nie. Hul reageer in ongeloof as hulle hoor dat hy ʼn straatmusikant in Sandton is by wie bykans niemand vertoef nie.

Die oomblik se stilstaan en omgee en wedersydse “innooi” het hierdie man se lewe verander. Iemand het genoeg omgegee en die potensiaal van hierdie violis raakgesien. Hy het die afstand oorbrug en met ʼn bietjie moeite en belangstelling hierdie man se lewe verander.

Wie is daar wat wag om ontdek te word?

Wie se lewe kan jy vandag verander?

Vir wie kan jy vandag in jou wêreld innooi en laat deel in die vreugde van bevoorregte mense?

Na alles –

All I had to offer Him was brokenness and strife,

but He made something, beautiful, of my life.

Groete, Jannie Pelser.