Blerrie-long-go

articleImage

 

Ons kleinkinders verskaf ons oneindig vreugde. Daarbenewens is daar soveel te leer in die dinge wat hulle doen en sê.

Een van hulle het ʼn mikroskoop gekry en wil nou alles daardeur beskou. Sy opdrag aan oupa is om ʼn “blerrie-long-go” vas te keer sodat dit onder die vergrootglas beleef kan word. Hy verwys na die “daddy-long-legs” gogga maar kan die naam nie mooi sê nie. Natuurlik help oupa hom nog nie reg nie want dis verby oulik!!

Dit laat my dink aan ons eie onvermoë om ons geloofsvertroue te verwoord. Ons kruip ook dikwels weg agter die verskoning dat ons nie so gemaklik kan praat soos ander mense nie, nie al die teksverse en terminologie onder die knie het nie en nooit by ʼn Bybelskool was nie.
Natuurlik is dit alles ydele pogings om van ons eie onsekerheid en selfs onwilligheid om gehoorsaam te wees te ontvlug.

Die Bybel sê die Gees tree self in, uiteraard by die Vader maar ook wanneer ons teenoor ander getuig. Die beste bewoording is gebrekkig maar Hy help ons. (As julle voor konings en goewerneurs moet getuig ..moenie julle kwel nie...dis nie jullle wat spreek nie maar die Heilige Gees.

Markus 13:11)
Hoe verwoord ʼn mens genade onbeskryflik groot?
Wie kan weg stap en sê dat dit darem ʼn meesterlike vertolking van die Evangelie se boodskap was?
Niemand nie!!

Ons staan verleë voor die grootheid en die almag van God.
Maar ons probeer.
Oupa weet waarvan kleinseun praat al benoem hy die insek nie na behore nie.
Getuig.

Mense sal verstaan omdat hulle verlange na die vrede en rus wat jy beleef groter is as jou onvermoë om liefde ten volle te verwoord.

Vertrou die Here en sy Gees.
Hy sal jou nie teleurstel nie.

Groete
Jannie Pelser