Geboorte / A Birth

articleImage

Geboorte

Maar toe die tyd vervul is, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou ...

sodat ons as sy kinders aangeneem kan word ( Galasiërs 4:4).

 

Adventtaal is vol geboorte-taal en swangerskap-taal.  Dit is ook reg so,

want ons verlang na die geboorte van 'n Kind.

 

Geboorte is die oorgang na 'n nuwe tyd, maar nie sonder pyn nie.  

Geboorte is letterlik én figuurlik.

 

Paulus skryf in Galasiërs 4:4: "Maar toe die tyd vervul is, het God sy Seun

uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat Hy diegene onder

die wet kon loskoop, en sodat ons as sy kinders aangeneem kon word."

 

Net 'n paar verse verder skryf Paulus nie meer oor die historiese gebeure nie;

geboorte word nou meer figuurlik.

Hy word as't ware die ma:  "My kinders, ek ervaar weer geboortepyne oor julle

totdat Chrisus in julle gestalte kry" (4:19).

Hy skryf dit met 'n bietjie moedeloosheid (4:20) omdat hy smag dat Christus meer

sigbaar sal word in die lewe van hierdie mense.

Hy skryf dit egter ook met diep liefde.

 

In 'n tyd van afwagting en leegmaak gebeur daar dinge in jou hart.

Miskien begin dit met 'n verlange dat Christus meer gestalte in jou hart

sal kry.  Dit is 'n lewenslange verlange, maar Advent herinner ons daaraan

en maak dit meer akuut.

 

Here, skep in hierdie tyd die verlange in ons hart dat Christus meer gestalte

in ons lewe sal kry. Amen.

 

Lisel Joubert
 

Boodskap vir Vandag word finansieel moontlik gemaak deur die

goedgunstige donateurs van Bybel-Media wat daarin glo dat die

Woord van die Here deur verskillende mediums versprei moet word.

 

Bybel-Media Webtuiste:  http://www.bybelmedia.org.za