Ice Bucket Challenge for Life!

articleImage

Ice Bucket uitdaging vir LEWE!

Kry die prentjie in jou kop. Dit is vir baie ander mense ’n gewone dag in 2017, maar vir jou is dit ’n baie spesiale dag wat jy afgesonder het om in iemand anders se lewe ’n permanente verskil te maak. Maar jy is nie alleen nie. Baie ander mense is saam met jou opgewonde om in iemand anders se lewe ’n verskil te maak.

By die Huwelikverryking Seminaar wat deur Lewensverryking aangebied word, vat ’n paar egpare die verantwoordelikheid om geld in te samel deur ’n ice bucket uitdaging om dit moontlik te maak vir ander egpare wat nie so ’n seminaar kan bekostig nie, by te woon. Wat gebeur is dat mense hulle self verbind het om yswater oor die kop en lyf te vat tot voordeel van ander om later uit te verklaar: “Wow, dit was pret! Dit was pret vir lewe!”

Al die geld wat hulle gaan insamel en waartoe jy ook kan bydra, gaan gebruik word om dit vir ander mense moontlik te maak om by die plek van verandering, verryking en vernuwing uit te kom sodat hulle lewe kan hê.

Ondersteun met ’n oop hart en beursie die projek.

Lewensverryking Seminare