God, die misterie

articleImage

Ek het ’n kleintjie dood aan mense wat so gemaklik oor God, sy wese, doen en late gesels. Dit klink of hulle alles verstaan en vir alles ’n antwoord het. My antwoorde het opgedroog. Ek is stil eerbiedig en respekvol in die teenwoordigheid van die Een van wie ek niks verstaan nie, behalwe dat Hy liefde is.

God is liefde

Juig ons harte

En bedink wat liefde doen

Dat Hyo ns sy Seun gestuur het

Om ons sonde te versoen.